O nás

K-Tel s.r.o.


Spoločnosť bola založená v roku 2003 ako KTEL Košice. V roku 2012 bola pretransformovaná do spoločnosti s ručením obmedzeným do súčasnej podoby ako K-TEL s.r.o.

Disponuje svojimi kmeňovými zamestnancami, ktorí vykonávajú odborné činnosti. Na tieto sú pravidelne odborne školení a sú držiteľmi potrebných osvedčení a oprávnení. Niektoré, menej odborne činnosti, ako napr. zemné práce vykonávame dodávateľským spôsobom spoločnosťami, s ktorými máme niekoľkoročné skúsenosti.