Kontakt

Kontaktné informácie:

K-TEL s.r.o.
Ružová 29
04011 Košice
prevádzka: Rastislavova 79 (areál Správy mestskej zelene)


Konateľ: Gabriel Kertész: +421 905 265 443

Technický úsek- stavbyvedúci: +421 907 606 686

e-mail: ktelsro@gmail.com